تماس با واحد تولید و کارخانه

شرکت سهامی خاص تأمین تیغه های برش ایران به شماره ثبت ۹۴۱۲۸ ابتدا در جاده قدیم کرج _ خیابان فتح یازدهم_ پلاک ۹ تاسیس گردید و در سال ۱۳۹۰ با خرید محل جدید به نشانی بزرگراه فتح، خیابان فتح نوزدهم پلاک ۸ و ۱۰ و ۱۲ انتقال یافت..