نهایت خواسته شما از یک تیغه‌ برش

Machine knives manufacturer & supplier

برخی از مشتریان

برخی از سازمانها، ارگانها و صنایعی که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم

خدمات

برخی از خدمات ارائه شده در مجتمع تامین تیغه های برش ایران

سیلندر

سنگ زدن انواع سیلندر و سرسیلندر ماشین های سنگین

تیز کردن تیغ

تیز کردن انواع تیغه های برش

قالب

سنگ زدن انواع قالب و قطعات صنعتی